ÖZEL İZMİR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME VE NAKİL SINAVI
ONLINE BAŞVURU FORMU

Öğrencinin 

Velinin


(İsteğe bağlı) Veliye ulaşılamaması durumunda iletişim kurulacak kişinin"İzmir SEV Öğrenci Değerlendirme ve Nakil Sınavı"nın bir burs sınavı olmadığını biliyorum.